93 „Filetto al gorgonzola“

Rinderfilet mit GorgonzolakäseG